Konferencja Regionalnego Oddziału
Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawiena zakończenie sezonu 2015/2016

 • Środowiskowe wydarzenie

  pod patronatem m.in. Ministerstwa Finansów, pierwsza konferencja łącząca dwa światy audytorów i biznesu
 • Wysoki poziom merytoryczny

  odniesienie do praktyki, wyników sondażu, dynamiczne panele dyskusyjne
 • Gość specjalny

  Jacek Santorski - m.in. konsultant przedsiębiorców w zakresie psychologii biznesu
 • Koncert gwiazd muzycznych

  Krzysztof Kiljański i SheMoans - elegancko i energetycznie - gwarancja dobrej zabawy
 • Wiedza, inspiracja i integracja

  Prestiżowe towarzystwo, nowoczesna oprawa, zabytkowe wnętrza

Zapraszamy. Liczba miejsc ograniczona.

Zarejestruj się teraz  >

Jak uzyskać realną wartość biznesową
ze spotkania "dwóch światów"?
Jaki jest styl pracy Audytora XXI wieku?

Podczas konferencji odpowiemy na pytanie, jak sprawić by:

Audytor

stał się partnerem służącym radą jak lepiej prowadzić biznes, potrafił wykorzystać swój potencjał zawodowy, umiał zbudować partnerskie relacje ze spółką?

Przedsiębiorstwo

w pełni korzystało z wiedzy i doświadczenia rewidenta, miało świadomość jakich usług może oczekiwać od audytora, rozumiało korzyści wynikające z badania sprawozdania?

Zapraszamy na pierwsze środowiskowe wydarzenie,
które łączy światy audytorów i biznesu:

 • Biegłych rewidentów

  Osoby czynnie wykonujące swój zawód, jak i pracujące na co dzień w biznesie, czy kandydatów na biegłych rewidentów
 • Przedstawicieli biznesu

  w szczególności członków zarządu odpowiedzialnych za proces audytu finansowego, dyrektorów finansowych, głównych księgowych

UCZESTNICZĄC W KONFERENCJI ZYSKACIE PAŃSTWO:

 • niepowtarzalną szansę spojrzenia na audyt i inne usługi finansowe z perspektywy "drugiej strony"
 • wyjątkową wiedzę merytoryczną i praktyczną na temat zakresu możliwej współpracy biegłego rewidenta i przedstawicieli spółki, ale też sposobu kształtowania wzajemnych relacji
 • możliwość integracji w znakomitym towarzystwie, nawiązania nowych kontaktów biznesowych lub odświeżenia relacji z dawno nie widzianymi znajomymi
Uwaga: Część merytoryczna konferencji może być zaliczona jako samokształcenie (5h)
w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.
Odbiór zaświadczeń będzie możliwy w miejscu konferencji.

SONDAŻ
Do wygrania wejściówki na konferencję.

Jak biegli rewidenci są postrzegani przez biznes i samych siebie? Jakie są oczekiwania biznesu wobec audytorów? Zapraszamy do udziału w sondażu, którego wyniki ogłosimy na konferencji.
Weź udział w sondażu.

Nasi Prelegenci

 • Ewa
  Jakubczyk - Cały
  Członek Komisji Nadzoru Audytowego, Członek Komisji Etyki przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.
 • Jacek
  Santorski
  Psycholog, coach biznesowy i trener, konsultant przedsiębiorstw w zakresie psychologii biznesu
 • Ewa
  Sowińska
  Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
 • Mirosław
  Kachniewski
  Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
 • Piotr
  Ciski
  Dyrektor zarządzający Sage w Polsce.
 • Tomasz
  Konieczny
  Partner w PwC, biegły rewident.
 • Roman
  Seredyński
  Partner zarządzający grupą UHY ECA, biegły rewident.
 • Bogusława
  Matuszewska
  Prezes Zarządu w Learning System Poland S.A.
 • Agnieszka
  Gajewska
  Prezes Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie
 • Zbigniew
  Libera
  Partner i szef biura gdańskiego w KPMG
 • Krzysztof
  Burnos
  Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Program konferencji

 • 13:00-14:00

  Rejestracja uczestników. Powitalna kawa.

 • 14:00-14:15

  Wystąpienia powitalne.

  Oficjalne rozpoczęcie konferencji przez Przedstawiciela Ministerstwa Finansów i Krzysztofa Burnosa, Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
 • 14:15-14:45

  Wprowadzenie: Czym jest a czym może być dla spółki audyt – wyniki sondażu.

  Jak biegli rewidenci są postrzegani przez biznes? Jakie są oczekiwania biznesu wobec biegłych? Jak biegli postrzegają sami siebie? Analiza rozbieżności na podstawie sondażu przeprowadzonego wśród biegłych rewidentów oraz przedsiębiorców. Pierwsza weryfikacja tezy „Czym jest a czym może być dla spółki audyt?” Jakie kompetencje powinni rozwijać biegli rewidenci by stać się Audytorami XXI wieku?
  Agnieszka Gajewska, Prezes Regionalnego Oddziału w Warszawie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;
 • 14:45-16:00

  Pierwszy panel dyskusyjny.
  Audyt finansowy z perspektywy biegłego rewidenta i przedstawiciela biznesu. Jak zmienić obowiązek ustawowy w partnerstwo?

  Czy zewnętrzny audytor jest firmie potrzebny i gdzie tak naprawdę tkwi wartość jego usług? Jaki jest styl pracy Audytora XXI wieku? Tym razem próbę odpowiedzi na te i inne pytania podejmą w dyskusji na żywo przedstawiciele świata biegłych rewidentów i biznesu, a w sformułowaniu wniosków wesprze ich ekspert – psycholog społeczny i psycholog biznesu, specjalizujący się w doradztwie dla top managerów.

  Najważniejsze zagadnienia debaty:

  • Dwa światy audytora i biznesu – wzajemne oczekiwania oraz obawy przedsiębiorcy i biegłego rewidenta dot. przebiegu i efektów badania sprawozdania finansowego
  • Będzie Pan zadowolony… – najważniejsze korzyści ze współpracy z audytorem z punktu widzenia osoby zarządzającej firmą oraz właściciela spółki
  • Balansując na linie, przełamując lody, odchodząc od stereotypów – najskuteczniejsze praktyki budujące partnerskie relacje
  • Jak żyć (…)? – jak audytor może dostarczyć realną wartość biznesową dla spółki jednocześnie pozostając w zgodzie z prawem
  • Rzeczywistość potrafi zaskoczyć – reagowanie w sytuacjach nieprawidłowości i nadużyć
  • Mówić tak by być słyszanym – komunikacja w kluczowych momentach współpracy, prezentacja wyników audytu zarządowi spółki
  Paneliści: Piotr Ciski, Dyrektor zarządzający Sage w Polsce;
  Ewa Jakubczyk Cały, Członek Komisji Nadzoru Audytowego, Członek Komisji Etyki przy KIBR;
  Bogusława Matuszewska, CEO ‎Learning Systems Poland, była wiceprezes Polkomtel i PGE;
  Jacek Santorski , Psycholog, coach biznesowy i trener, konsultant przedsiębiorstw w zakresie psychologii biznesu;
  Roman Seredyński, Partner zarządzający grupą UHY ECA, biegły rewident;
 • 16:00-16:30

  Przerwa kawowa, networking.

 • 16:30-17:45

  Drugi panel dyskusyjny.
  Sprawozdanie z badania i sprawozdania z innych usług dla przedsiębiorstw na miarę Audytora XXI wieku.

  W jaki sposób przygotować sformalizowane dokumenty, aby dostarczyć w nich wartość dla biznesu? Jakie inne usługi biegłego rewidenta mogą wesprzeć przedsiębiorcę w rozwoju jego firmy? Jak pokazać potencjał współpracy? W drugim panelu w dyskusji na te tematy wezmą udział: przedstawiciel Ministerstwa Finansów, członek komisji standaryzacji sprawozdań finansowych i kapituły The Best Annual Report, reprezentanci świata biegłych rewidentów i biznesu, a wspierać ich będzie ponownie ekspert – psycholog społeczny i psycholog biznesu, specjalizujący się w doradztwie dla top managerów.

  Najważniejsze zagadnienia debaty:

  • Na pierwszy ogień – czyli kilka słów o obowiązkach formalnych związanych ze sprawozdaniem z badania i sprawozdaniem finansowym; znaczenie zmian dla biegłych rewidentów i przedsiębiorców
  • Podążając przetartą ścieżką… – jak zaadaptować zmiany zachodzące w zawartości raportu rocznego w dokumentach rewizyjnych. Dobre praktyki na podstawie doświadczeń konkursu The Best Annual Report
  • W poszukiwaniu Świętego Graala – gdzie tkwi tzw. „wartość dodana” opinii i raportu z badania oraz innych dokumentów sporządzanych przez biegłego rewidenta; komunikacja kluczowych argumentów
  • Więcej niż ustawa przewiduje – inne usługi jakie biegły rewident może dostarczyć, tak by stać się partnerem wspierającym przedsiębiorcę w rozwoju jego biznesu
  • Nie samym tytułem audytor żyje – jak biegły rewident może „sprzedać” swoje kompetencje? Komunikacja kluczowych atutów i potencjału zawodowego, rola innych kompetencji „miękkich”
  • Jak dwie połówki jabłka - rola komunikacji w osiąganiu sukcesu przez obie strony

  Paneliści:

  Krzysztof Burnos, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów;
  Tomasz Konieczny, Partner PwC, członek komisji standaryzacji sprawozdań finansowych i kapituły The Best Annual Report;
  Jacek Santorski, Psycholog, coach biznesowy i trener, konsultant przedsiębiorstw w zakresie psychologii biznesu;
  Ewa Sowińska, Zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów;
  Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych; Zbigniew Libera, Partner i szef biura gdańskiego w KPMG;
 • 17:45-18:15

  Podsumowanie merytoryczne - Jacek Santorski.

  Dwa światy – trzy role czyli audytor, prezes oraz zespół finansowy spółki w stereotypowym trójkącie dramatycznym.
  Jak wymagać i egzekwować nie wchodząc w rolę prześladowcy? Jak pomagać nie wchodząc w rolę wybawiciela? Jak przypominać o swoich prawach nie wchodząc w rolę ofiary?Jak nie dać się wciągnąć w role i pułapki trójkąta dramatycznego? Jak stosować zasady zdrowej perswazji i budować partnerskie relacje.
 • 18:15-18:30

  Podsumowanie konferencji.
  Jak stworzyć partnerskie relacje i uzyskać realną wartość biznesową ze spotkania "dwóch światów"?

  Zakończenie części merytorycznej konferencji i zaproszenie na uroczysty bankiet.
  Agnieszka Gajewska, Prezes Regionalnego Oddziału w Warszawie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów;
 • 18:30

  Rozpoczęcie uroczystego bankietu.

 • Ok. 20:00

  Koncert Krzysztofa Kiljańskiego i grupy SheMoans.

 • ok. 24:00

  Zakończenie bankietu.

Partnerzy i sponsorzy

PATRONI HONOROWI:

PARTNER:

SPONSORZY:

PATRONI BRANŻOWI:
PATRONI MEDIALNI:
Arkady Kubickiego, Zamek Królewski

Zapraszamy do wspaniale odrestaurowanych pomieszczeń w Arkadach Kubickiego.
Na konferencję wchodzimy wejściem od ul. Grodzkiej u samego podnóża skarpy zamkowej.
 

Miejsce konferencji:

Arkady Kubickiego
Zamku Królewskiego w Warszawie
Wejście od ul. Grodzkiej

Wybierz dogodny dojazd:

Współrzędne GPS miejsca to:
52.247611, 21.016577 lub 52°14'51"N 21°00'59"E
Uwaga - brak miejsc parkingowych na terenie Zamku

Cennik

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje termin zapłaty za udział w konferencji.
W sprawie większej ilości zgłoszeń prosimy o kontakt bezpośredni z organizatorem.

Ceny netto za 1 osobę
(nie uwzględnia VAT 23%)
PROMOCJA
Wpłata do dnia 20 maja 2016
CENA ZAPROSZENIA
Biegli rewidenci
590 zł
690 zł
Członkowie Konfederacji Lewiatan
690 zł
740 zł
Pozostałe osoby
840 zł
990 zł
Przy zgłoszeniu 10 osób (cały stolik) Dodatkowy rabat w wysokości 600zł
(od sumy odpowiednich kwot z tabeli)

Cena obejmuje: udział w części merytorycznej konferencji, uroczystym bankiecie przy zasiadanych stołach, koncercie artystów oraz zabawę przy muzyce DJ. Catering zapewnia restauracja Kręgliccy.
W cenie zaproszenia ujęte są przekąski, dania gorące, desery, napoje soft oraz wino białe i czerwone. Alkohole mocne dodatkowo płatne.

Warunkiem uczestnictwa
jest wypełnienie poniższego formularza i dokonanie wpłaty:

Przelewem:

na konto RO w Warszawie KIBR:
91 1020 1156 0000 7402 0006 8122
01-018 Warszawa, ul. Wolność 7 lok. C

Gotówką:

w kasie RO
ul. Wolność 7 lok. C
01-018 Warszawa

Faktura pro-forma wystawiana na życzenie. Prosimy o kontakt z organizatorem.

Formularz Zgłoszeniowy

Poniższy formularz pozwala zarejestrować jednego uczestnika.
W sprawie rejestracji większej liczby uczstników prosimy o kontakt bezpośredni z organizatorem.

 • DANE UCZESTNIKA:

 •  
 • DANE FIRMY:(niezbędne do wystawienia faktury)

 •  
 • DANE FIRMY - DO KORESPONDENCJI:Proszę wypełnić, jeśli dane są inne niż te powyżej

 •  
 • WYBIERZ SPOSÓB ODBIORU POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA:

Formularz zgłoszeniowy możesz również pobrać tutaj, wydrukować, uzupełnić i wysłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalnego Oddziału w Warszawie KIBR, ul. Wolność 7 lok. C, 01-018 Warszawa lub na faks: (022) 862 54 90, albo na adres e-mail: konferencja@kibr.waw.pl

Kontakt

Regionalny Oddział Krajowy Izby
Biegłych Rewidentów w Warszawie

ul. Wolność 7 lok. C
01-018 Warszawa

konferencja@kibr.waw.pl

tel: (0 22) 862 54 70/80

fax: (0 22) 862 54 90

facebook.com/rokibrwarszawa